business
Noun
1
[Uncountable]the activity of making, buying, selling or supplying goods or services
iş, ticaret
  • I want to do business with you.
  • He went into business with his father.
  • She set up in business (= started her own job) as a builder.
2
[Countable]an organization that makes, buys, sells or supplies goods or services
ticarethane, işletme, firma
  • She prefers to work in the family business.
  • She runs her own business.
3
[Uncountable]work that is part of a job
iş, ticaret
  • She's in Paris on business.
4
[Uncountable]something that concerns a particular person or organization
iş, sorumluluk, görev
  • My problem is none of your business (= does not concern you).
Collocations
1
a business trip
iş gezisi
2
be driven out of business
işinden olmak, iş dışına itilmek
3
be none of one's business
kime ne, kimseyi ilgilendirmez
4
business acumen
ticari zekâ, iş zekâsı
5
business associate
iş arkadaşı, meslektaş, ortak
6
business contacts
iş bağlantıları, iş tanıdıkları, iş ilişkileri
7
business enterprise
ticaret işletmesi, ticari müessese
8
business law
iş hukuku
9
business place
iş yeri
10
business school
ticaret fakültesi/okulu, işletme bölümü/okulu
11
business sense
ticari zekâ/beceri
12
business transaction
ticari iş, ticari işlem
13
close (down) business
işi kapamak, kepenk indirmek
14
do business
iş yapmak, ticaret yapmak
15
do wholesale business
toptan ticaret yapmak, toptancılık yapmak
16
expand business
işi büyütmek
17
family business
aile şirketi
18
go into business
işe/çalışmaya başlamak, iş hayatına atılmak, ticarete atılmak
19
go out of business
işi kapamak, iflas etmek
20
in business
faal, çalışır durumda olan, işleyen
21
mind one's own business
kendi işiyle ilgilenmek, birinin işine karışmamak
22
on business
iş veya ticaret maksadıyla, iş veya ticaret için
23
remain in business
işe devam etmek, iş faaileyetini sürdürmek
24
run a business
bir işi yönetmek
25
set up in business
iş kurmak, iş yeri açmak
26
slack business period
durgun iş dönemi
27
slack business season
durgun iş sezonu
28
start a business
iş kurmak, iş yeri açmak, bir işe başlamak
29
take charge of the business
işin başına geçmek, işin yönetimini ele almak
30
talk business
iş konuşmak
31
the business world
iş dünyası
32
undertake a risky business
riskli bir işe girişmek
© 2021 bilexis. All rights reserved.