Some ve Any | Konu Anlatımı

Some ve any isimlerden önce belirli olmayan bir miktarı belirtmek için kullanılır. Genel kural olarak some olumlu cümlelerde, any ise olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır ama bu temel kuralın birkaç istisnası vardır. Aşağıda tüm kullanımlar ve istinalar verilmiştir. Daha fazlası için sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

some
any

 

  SOME

Genellikle olumlu cümlelerde, sayılamayan veya çoğul isimlerle ‘biraz, birkaç, bir miktar’ anlamında kullanılır:

• I have some money.
› Biraz param var.

• I bought some apples.
› Birkaç elma aldım.

• There’s some milk in the bottle.
› Şişede biraz süt var.

Some normalde olumlu cümlelerde kullanılmakla beraber, ‘evet’ cevabı umulan, içinde rica veya teklif barındıran soru cümlelerinde kullanılabilir:

Do you have some sugar? (evet cevabı umulur)
Biraz şekeriniz var mı?

Would you like come tea? (teklif)
(Biraz) çay ister misin?

Can you get some milk? (rica)
(Biraz) süt alır mısın?

 

  ANY

Genellikle olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde, sayılamayan veya çoğul isimlerle ‘hiç’ anlamında kullanılır:

I don’t have any money.
Hiç param yok.

Are there any apples?
Hiç elma var mı?

There aren’t any children in the garden.
Bahçede hiç çocuk yok.

Any normalde olumsuz cümlelerde veya soru cümlelerinde kullanılmakla beraber, if ve whether  bağlaçlarından veya olumsuzluk bildiren bazı ban, forbid vs. gibi fiillerden sonra olumlu cümlelerde kullanılabilir:

She asked if I had any money.
Param olup olmadığını sordu.

• He forbade any talking in class.
› Sınıfta herhangi bir konuşmayı yasakladı.

Some ve any sayılamayan isimlerle ve sayılabilir çoğul isimlerle kullanılmakla birlikte bazı durumlarda sayılabilir tekil isimlerle kullanılabilir.

Eğer bir şeyin veya kişinin bilinmediği veya tanınmadığı vurgulanmak isteniyorsa, some kullanılır:
• It is not working. There must be some mistake.
› Bu çalışmıyor. Bir hata olmalı.
(Bir hata olmalı ama nasıl bir hata bilinmiyor).

Bir gruptaki kişi veya şeyden bahsederken, hangisinin olduğunun fark etmediğini vurgulamak için, any kullanılır:
You can take any book from my library.
Kütüphanemden herhangi bir kitabı alabilirsin.
(Kütüphanemden istediğin kitabı alabilirsin benim için hiç fark etmez.)

 

  YAYGIN HATALAR

Some hiçbir zaman olumsuz bir cümlede kullanılmaz:
We don’t have some time.
We don’t have any time.
Hiç zamanımız yok.

Any hiçbir zaman sayılabilir tekil bir isimle miktar veya adet belirtmek için kullanılmaz:
He doesn’t have any friend.
He doesn’t have any friends.
Hiç arkadaşı yok.

Some hiçbir zaman miktar veya adet belirten bir soru cümlesinde kullanılmaz:
Do you have some questions?
Do you have any questions?
Herhangi bir sorunuz var mı?

© 2021 bilexis. All rights reserved.