İngilizce’de Zaman ile ilgili Kelimeler

İngilizce’de günler, aylar, mevsimler, günün bölümleri, zaman birimleri, saati belirtme, tarihin doğru yazımı ve örnek cümleler… Kelimelerin okunuşları, kullanım örnekleri veya daha fazlası için kelimelerin üzerine tıklayarak sözlüğümüze göz atabiliniz.

Days (Günler)
Monday: Pazartesi
Tuesday: Salı
Wednesday: Çarşamba
Thursday: Perşembe
Friday: Cuma
Saturday: Cumartesi
Sunday: Pazar
Weekday: Hafta içi
Weekend: Hafta sonu

Months (Aylar)
January: Ocak
February: Şubat
March: Mart
April: Nisan
May: Mayıs
June: Haziran
July: Temmuz
August: Ağustos
September: Eylül
October: Ekim
November: Kasım
December: Aralık

Seasons (mevsimler)
Summer: Yaz
Spring: Bahar
Autumn: Sonbahar
Fall: Sonbahar
Winter: Kış

Parts of the Day (Günün Bölümleri)
Sunrise: Gün doğumu
Dawn: Şafak vakti
Sunset: Gün batımı
Dusk: Alacakaranlık
Morning: Sabah
Noon: Öğle
Afternoon: Öğleden sonra
Evening: Akşam
Night: Gece
Midnight: Gece yarısı
Midday: Gün ortası

Time Units (Zaman Birimleri)
Second: Saniye
Minute: Dakika
Hour: Saat
Day: Gün
Week: Hafta
Forthnight: İki hafta
Month: Ay
Season: Mevsim
Year: Yıl
Decade: On yıl
Generation: Nesil
Century: Yüzyıl
Age: Çağ
Millennium: Milenyum

Frequency Adverbs (Süreklilik Zarfları)
Anytime: Herhangi bir zaman
Always: Her zaman
Mostly: Çoğunlukla
Often: Sıklıkla
Occasionally: Ara sıra
Sometimes: Bazen
Rarely: Nadiren
Never: Asla

Zamanla ilgili Kelimeler
Now: Şimdi
Aarly: Erken
Late: Geç
Later: Daha sonra
Ago: Önce
Age: Yaş
Moment: An
Date: Tarih
Calendar: Takvim
Clock: Saat
Tomorrow: Yarın
Today: Bugün
Yesterday: Dün
Previous: Önceki
Next: Sonraki
Recently: Son zamanlarda
So far: Şimdiye kadar
Soon: Yakında
After: Sonra
Before: Önce
During: Süresince
Eternal: Sonsuz

Saati Belirtme

more formal less formal
2.00 two o’clock two
2.10 ten past two two ten
2.15 a quarter past two two fifteen
2.20 twenty past two two twenty
2.20 twenty minutes past two two twenty
2.25 twenty-five past two two twenty-five
2.30 half past two two thirty
2.35 twenty-five to three two thirty-five
2.40 twenty to three two forty
2.45 a quarter to three two forty-five
2.50 ten to three two fifty
2.55 five minutes to three two fifty-five

Tarihin Doğru Yazımı

  • 4 Sept
  • 4 September
  • 4 September 2010
  • 4th September 2010
  • the 4th of September 2010
  • the 4th of September, 2010
  • Saturday, 4 September 2010
  • Saturday the 4th of September, 2010


Exmaple Sentences

What’s the time?
› Saat kaç?

What time is it?
› Saat kaç?

It is 2 o’clock.
› Saat iki.

What is your date of birth?
› Doğum tarihin nedir?

What day is it today?
› Bugün günlerden ne?

There are twelve months in a year.
› Bir yılda on iki ay vardır.

I work on weekdays.
› Hafta içi çalışıyorum.

I got up before sunrise.
› Gün doğumundan önce kalktım.

The bank is closed at the weekend.
› Hafta sonları banka kapalı.

We walked along the beach at sunset.
› Gün batımında sahil boyunca yürüdük.

Have you set a date for the meeting?
› Toplantı için bir tarih belirlediniz mi?

A generation is considered to be about 30 years.
› Bir nesil yaklaşık 30 yıl olarak kabul edilir.

The calendar year starts on 1 January.
› Takvim yılı 1 Ocak’ta başlar.

We live in an age of technology.
› Bir teknoloji çağında yaşıyoruz.

© 2021 bilexis. All rights reserved.