İlginç etimolojisi olan İngilizce kelimeler

Assassin
köken: Arapça
mana: suikastçı

“Assassin” kelimesi Şia mezhebinin İsmailiyye koluna mensup dini lider Hasan Sabbah’ın kurduğu bir tarikattan ismini alır. Bu tarikat Selçukluları, Haçlıları ve Moğolları hedef almış, saldırı becerileri, askeri taktikleri ve acımasızlıkları ile ün salmışlardır.
Efsaneye göre, Hasan Sabbah müritlerini haşhaşla zehirleyip düşmanlarının ileri gelenlerini süikastla öldürmek için kullanmıştır. Haşhaşı kullanmalarından dolayı “Haşhaşiler” olarak isimlendirilmişler ve bu kelime evrilip “assassin” olarak İngilizce’ye geçmiştir.


Quarantine

köken: İtalyanca
mana: karantina

“Quarantine” kelimesi “kırk gün”  anlamına gelen İtalyanca quarantena kelimesinden türemiştir. 14. yüzyılda Kara Veba tüm Avrupa’ya yayıldığında, bir ticaret merkezi olan Venedik’e gelen gemiler yakınlardaki adalarda kırk gün bekletilmişlerdi. Daha sonraki süreçte karantina kelimesi “kırk günlük tecrit süresi”, “zorunlu olarak tecrit edilme durumu”, “bulaşıcı hastalıklara yakalanları sağlıklı kişilerden ayırma” gibi mananalar kazanmıştır. Günümüzde bu kelime birçok dilde kullanılmaktadır.


Coffee

köken: Arapça (?)
mana: kahve

Kahve kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, isminin Etiyopya’nın Kaffa bölgesinden geldiği düşünülmektedir.

9. yüzyılda Etiyopyalı bir çobanın, koyunlarının kahve yaprakları yedikten sonra daha enerjik olduklarını fark etmesiyle kahvenin hikayesi başlar. Daha sonra insanların da kahveyi denemesiyle bir içecek haline gelir.

12. yüzyılda, Yemen’de gece ibadeti yapan kişilerin uyanık kalmak için içtikleri bir içeçeğe dönüşen kahve, ilk kez toplu olarak içilmeye başlar. Elan bazı arap ülkelerinde, camide gece ibadeti yapan kişilere ‘mırra’ isimli bir kahve takdim edilir. Bu adet on asır önce Yemen’de başlayan kahve kullanımının bir kalıntısıdır.

16. yüzyılda, Osmanlı imparatorluğunda ilk kez kahvehaneler açılmaya başlar ve kahve yeni bir kimliğe bürünür. 16. asra kadar insana enerji verdiği için içilen kahve artık siyasi tartışmaların veya özgürce fikir alışverişinin yapıldığı ortamların vazgeçilmez bir parçası olur.

17. asırda Avrupa’ya ve 18. asırda dünyanın birçok yerine ulaşan kahve, bazıları için güne başlama içeceği, bazıları için hoş sohbetin olmazsa olmazı bazıları içinse sıradan bir içecektir.


Achilles heel

köken: Yunanca
mana: Aşil topuğu

Efsaneye göre, Achilles yeni doğduğunda annesi onu insandaki tüm zayıflıkları ve zaafları yok eden Styx nehrine götürür. Ayaklarından tutarak nehre batırır ama topuk kısmını suya batırmayı unutur. Gençliğinde zamanının en büyük savşçılarından biri olan Achilles, Truva savaşına katılmaya karar verir. Savaş sırasında Truva kralının oğlu Paris tarafından atılan bir okla topuğundan vurularak can verir. Böylece ‘Achilles heel’ kelimesi ‘zaaf, zayıflık, en zayıf nokta, büyük zaaf, ölümcül zaaf’ gibi mecazi bir anlam kazanmıştır.

 

© 2021 bilexis. All rights reserved.